Sintaksno-semantički okvir


 Hrvatski      Engleski      Francuski
Nakon uploada datoteka će biti dodana na listu za obradu. Nakon što server obradi tekst isti će biti dostupan za pretragu kroz karticu "Privatni dokumenti"
Za ovu funkcionalnost morate biti prijavljeni
Prefix
Riječ
Sufix
 
 

Setup

*0 za neograničeno

Tip pretrage:

Način pretrage:
Pozicija balona:
Poredano NeporedanoPostavke pretrage

Broj višerječnica u bazi: 0

Maksimalni broj rezultata: *0 za neograničeno
Rječnik:
                   
Zadani kriterij selekcije:
    
Ponašanje balona:
    
Vrsta višerječnica:
              
Pozicija balona:

Pozicija u riječi:


Postavke pretrage

Broj morfova u bazi: 4.427  |  Broj slogova u bazi: 5.342  |  Broj silabomorfema u bazi: 323.253

Maksimalni broj rezultata: *0 za neograničeno
Tip pretrage:
    
WOS/SOW filter:
  
    
  • Valencije
   • Cadre
   • Sens
   • Functors
    • ACT
    • PAT
    • RESL
    • ORIG
   • Free modifications
    • LOC
    • MANN
    • TWHEN
    • EQUIV_HR
    • EX_FR
    • TRAD_EX
   • Type

  Pozicija u riječi:

  Postavke pretrage

  Broj riječi u bazi: 7
  Maksimalni broj rezultata:    

  Rječnik:
                     
  Vrsta ispisa:
      
  Obuhvaćeni dokumenti:
      
  Zadani kriterij selekcije:
      
  Ponašanje balona:
      
  Pozicija balona:


  Za ovu funkcionalnost morate biti prijavljeni

  WOS

  SOW

  Za izmjenu struktura potrebno se prijaviti