Sintaksno-semantički okvir


 Hrvatski      Engleski      Francuski
Nakon uploada datoteka će biti dodana na listu za obradu. Nakon što server obradi tekst isti će biti dostupan za pretragu kroz karticu "Privatni dokumenti"
Za ovu funkcionalnost morate biti prijavljeni
Prefix
Riječ
Sufix
 
 

Setup

*0 za neograničeno

Tip pretrage:

Način pretrage:
Pozicija balona:
Poredano NeporedanoPostavke pretrage

Broj višerječnica u bazi: 174.861

Maksimalni broj rezultata: *0 za neograničeno
Rječnik:
                   
Zadani kriterij selekcije:
    
Ponašanje balona:
    
Vrsta višerječnica:
              
Pozicija balona:

Pozicija u riječi:


Postavke pretrage

Broj morfova u bazi: 4.427  |  Broj slogova u bazi: 5.342  |  Broj silabomorfema u bazi: 323.253

Maksimalni broj rezultata: *0 za neograničeno
Tip pretrage:
    
WOS/SOW filter:
  
 • Dopune
  • Ak
  • D
  • G
  • između+G
  • oko+G
  • glede+G
  • pod+I
  • nad+I
  • u+Ak
  • na+Ak
  • za+Ak
  • o+L
  • intr.
 • Gramatika
 • Slogovi
 • ije
 • Vrsta riječi
  • Imenica
   • a
   • e
   • i
   • 0
   • g
   • n
   • t
  • Zamjenica
   • Osobna
   • Povratna
   • Posvojna
   • Upitna
   • Odnosna
   • Pokazna
   • Neodređena
   • Povratno-posvojna
  • Pridjev
  • Broj vrsta
   • Razlomci
   • Glavni
   • Redni
   • Zapis
    • arapski
    • rimski
    • strojni
  • Glagol
   • Imperativ
   • Glavni
   • Pomoćni
    • Biti
    • Htjeti
   • Modalni
   • Infinitiv
  • Prilog
  • Prijedlog
   • Uz G
   • Uz D
   • Uz A
   • Uz L
   • Uz I
  • Veznik
  • Usklik
  • Čestica
  • Kratica
  • Interpunkcija
   • Navodnik
    • \"
    • \'
   • Navezak
    • a
    • -crtica
    • _crtica
   • Međa
    • ,
    • ;
    • :
    • |
    • /
    • \\
   • Zagrada
    • (
    • )
    • [
    • ]
    • {
    • }
    • <
    • >
   • Simbol
    • @
    • &
    • #
    • $
    • %
    • *
    • Ostalo
   • Svršetak
    • .
    • !
    • ?
 • Međuvrste
  • Brojevna imenica
  • Brojevni pridjev
  • Glagolski prilog
   • Prošli
   • Sadašnji
  • Glagolski pridjev
   • Radni
   • Trpni
 • Rod
  • Muški
  • Ženski
  • Srednji
 • Broj
  • Jednina
   • Singularia tantum
  • Množina
   • Pluralia tantum
  • Malina
 • Padež
  • Nominativ
  • Genitiv
  • Dativ
  • Akuzativ
  • Vokativ
  • Lokativ
  • Instrumental
 • Određenost
  • Određen
  • Neodređen
 • Stupnjevanje
  • Pozitiv
  • Komparativ
  • Superlativ
 • Naglašenost
  • Naglašen
  • Nenaglašen
  • Navezak
 • Osoba
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • Neosobno
 • Vid
  • Svršen
  • Nesvršen
   • Trajni
   • Učestali
  • Dvovidan
 • Vrijeme
  • Aorist
  • Imperfekt
  • Prezent
 • Prijelaznost
  • Prijelazan
  • Neprijelazan
  • Povratan
 • Naglasak
  • Vukušić
  • Anić
  • Raguž
  • Silić Pranjković
  • Martinović
  
 • Značenjska analiza
  • Part for whole
  • The mind is a surface
  • The mind is a container
  • The mind is an object
  • Thinking is moving
 • GPS
 • Lokalitet
 • Definicija
 • Primjer
 • Autor
 • Izvori
 • Rječnik
  • Čakavski
  • Standardni
  • Kajkavski
  • Štokavski
 • Živo
  • Osoba
   • Tjelesno
   • Psihičko
   • Duhovno
  • Zemaljsko
  • Nebesko
 • Neživo
 • Taksonomija
  • Područje
  • Polje
  • Grana
 • Okvir
  • Prostor
   • Oblik
   • Površina
  • Vrijeme
  • Tvar
  • Apstraktno
 • Ime
  • Antroponim
   • Ime
   • Prezime
   • Nadimak
  • Toponim
   • Hidronim
   • Oronim
   • Etnonim
   • Oikonim
  • Ustanova
  • Tvrtka
  • Zanimanje
  • Mjerna jedinica
 • Jezgreni
  • Glagol
  • Pridjev
  • Imenica
  • Domena
  • Prilog
  • Slika
  • Zvuk
 • Figurativno
  • Obilježje
  • Brojivost
  • Zbirnost
  • Nebrojivost
  • Simbol
  • Dio od
 • Jezik
  • Stilski
   • Poetizam
   • Publicizam
   • Vulgarizam
   • Znanstveno
   • Arhaizam
   • Nekrotizam
   • Pejorativ
   • Kolokvijalizam
  • Narječja
   • Čakavsko
    • Buzetski dijalekt
    • Sjevernočakavski dij
    • Srednjočakavski dija
    • Jugozapadni istarski
    • Južnočakavski dijale
    • Lastovski dijalekt
   • Kajkavsko
    • Zagorsko-međimurski
    • Križevačko-podravski
    • Turopoljsko-posavski
    • Donjosutlanski dijal
    • Prigorski dijalekt
    • Goranski dijalekt
   • Štokavsko
    • Slavonski dijalekt
    • Istočnobosanski dija
    • Zapadni dijalekt
    • Novoštokavski jekavs
  • Posuđenica
   • Anglizam
   • Germanizam
   • Grecizam
   • Hungarizam
   • Latinizam
   • Rusizam
   • Srbizam
   • Talijanizam
   • Turcizam
   • Preporuka
 • Sveza
  • Sastavni
  • Rastavni
  • Suprotni
  • Isključni
  • Zaključni
  • Poredbeni
  • Posljedični
  • Dopusni
 • Djelovanje
  • Gibanje
  • Stanje
  • Zbivanje
  • Označivanje
  • Prijenos
 • Navigacija
  • U
  • Iz
  • Kroz
  • Uz
  • Na
  • Prema
  • Od
 • Stav
  • Negativan
  • Pozitivan
  • Ravnodušan
  • Poticajno
  • Dvojbeno
  • Upitno
  • Niječno
  • Potvrdno
 • Uzvik
  • Poticanje
  • Oponašanje
  • Pokazivanje
  • Osjećaji
 • Mreža
  • BabelNet
   • ID
   • Definicija
   • Kategorija
  • CroVallex
   • Gloss
   • Gloss example
   • Functor
    • AGT
    • PAT
    • REC
    • RESL
    • ORIG
   • Class
   • Idiom
   • Idiom example
  • CroWN
   • Definicija
   • Sinonim
   • Antonim
   • Hipernim
   • Homonim
  • HJP
   • Definicija
   • Etimologija
   • Frazeologija
  • ENC
   • Definicija
   • Profesija
  • HOL
   • Definicija
 • Kolokacija
  • Čvrsta sveza
  • Idiom
   • Samostalni
   • U rečenici
  • Poslovica
  • Frazem u kontekstu
 • OWL
  • owl:sameAs
 • Skup
  • Brojivo
  • Nebrojivo
  • Kontinuirano
  • Diskretno
  • Poredano
 • Odnosi
  • Umanjenica
  • Uvećanica
  • Oblik
  • Veličina
  • Količina
  • Kvaliteta
  • Opisnost
  • Posvojnost
 • Način
  • Izrično
  • Zaključno
  • Uzročno
  • Posljedično
  • Dopusno
  • Namjerno
  • Poredbeno
  • Pogodbeno
 • Teorije
  • Šarić
   • Sinonimski skup

Pozicija u riječi:

Postavke pretrage

Broj riječi u bazi: 1.103.289
Maksimalni broj rezultata:    

Rječnik:
                   
Vrsta ispisa:
    
Obuhvaćeni dokumenti:
    
Zadani kriterij selekcije:
    
Ponašanje balona:
    
Pozicija balona:


Za ovu funkcionalnost morate biti prijavljeni

WOS

SOW

Za izmjenu struktura potrebno se prijaviti